Veel minder aflossingsvrije hypotheken met hoog risico

Toezichthouder AFM heeft hypotheekaanbieders in de afgelopen jaren aangespoord om een aanpak te ontwikkelen voor kwetsbare klanten met een (deels) aflossingsvrije hypotheek. Dat zijn bijvoorbeeld huishoudens met een (deels) aflossingsvrije hypotheek bij wie de maandlasten stijgen door het einde van de hypotheekrenteaftrek, door inkomensdaling na pensionering of door stijging van hypotheekrentes. Bij (gedwongen) verkoop van de woning kan men te maken krijgen met een restschuld als de verkoopopbrengst lager is dan de uitstaande hypotheekschuld.
Hypotheekaanbieders hebben sinds 2019 in totaal 1,68 miljoen klanten met een (deels) aflossingsvrije hypotheek benaderd. Bij 370.000 klanten is getoetst of zij de aflossingsvrije hypotheek ook in de toekomst nog kunnen betalen. 744.000 klanten hebben actie ondernomen om hun financiële situatie te verbeteren. Het aantal klanten met een verhoogd risico is gedurende het traject met 63% gedaald. Deze daling is voor een belangrijk deel ook toe te rekenen aan de stijging van huizenprijzen. Daardoor is de mogelijke restschuld flink gedaald of zelfs verdwenen.